Stiukow wkracza do Nexusa!

Stiukow wkracza do Nexusa!

„Pół człowiek. Pół zerg. Potwór”.

Stiukow, Zainfekowany Admirał


Stukov_Blog_560x315.gif


W XXV w. Dyrektoriat Zjednoczonej Ziemi wysłał flotę ekspedycyjną do sektora Koprulu, aby utemperowała tamtejsze terrańskie kolonie. Lojalność osadników, niegdyś wiernych wobec planety-matki, z czasem zachwiała się, zagrażając tym samym ładowi politycznemu, który łączył Ziemię z tym dalekim zakątkiem galaktyki. Jednym z oficerów, którym powierzono to niezwykle odpowiedzialne zadanie, a zarazem zastępcą dowódcy wyprawy, był Wiceadmirał Aleksiej Stiukow.

Podczas brutalnej kampanii w systemie doszło do wydarzeń, które w oczach przełożonych czyniły ze Stiukowa zdrajcę. Wiceadmirał nie wykonał rozkazu polegającego na zniszczeniu potężnego zakłócacza psionicznego i za swoje nieposłuszeństwo został wkrótce skazany na śmierć. Wyrok wykonano. DZZ nie wiedział jednak, że jego szeregi infiltrują zmiennokształtni obcy, pragnący zdyskredytować misję Stiukowa. Po śmierci ciało oficera trafiło w ręce zergów, które wcielały w życie plan infekowania ludzkich dowódców i czynienia z nich zmutowanych przywódców ich własnych kolonii. Stiukow był nową próbą połączenia DNA pochodzącego od ludzi i zergów. W wyniku eksperymentu jego niegdyś martwa powłoka została przekształcona w twór zarazem nieludzki i nadludzki.

Zainfekowany admirał Stiukow wkracza teraz do Nexusa jako potężny Pomocnik walczący w zwarciu. Chętnie rozsieje po polu bitwy leczące patogeny jak i śmiercionośną zarazę.

divider_sml.png