Blizzard o osobach wychodzących z gry

Blizzard o osobach wychodzących z gry

3 dni temu na forum Overwatcha pojawił się wątek dotyczący leaverów. Autor zaproponował, aby takie osoby były oznaczone specjalną etykietką i najlepiej aby trafiały do meczów z innymi leaverami. Pierwszy, który skomentował był nie kto inny, a sam Jeff Kaplan, napisał:

We'll definitely take the idea into consideration. Our philosophy has been that we would rather not have leavers playing the game at all (especially in Competitive Play). We keep increasing the penalty for leaving and will continue to do so. We're in the process of implementing a new policy which would take into account how many Competitive Seasons you have been banned from and at a certain point, prevent you from playing Competitive ever again.

"Zdecydowanie weźmiemy ten pomysł pod uwagę. Naszą filozofią jest, aby nie było osób opuszczających grę (zwłaszcza mecze rankingowe). Ciągle zwiększamy kary za wychodzenie i będziemy to kontynuować. Jesteśmy podczas procesu dodawania nowej polityki, która będzie pokazywała w ilu rankingowych sezonach byłeś zbanowany, a w pewnym punkcie uniemożliwi ci grę rankingową na zawsze."

Później wątek żył własnym życiem, do momentu aż ktoś nie wspomniał o throwerach. Ponownie, Jeff Kaplan podzielił się swoim komentarzem:

We had a lengthy meeting about this yesterday. We've been doing a lot of research on the problem for months now. We think we have some good solutions. We still need players to help us by reporting people. We do both manual and auto detection on our end, but player reports are the most immediate indicator that point us in the right direction. We also discussed the need for more feedback for the person doing the reporting so it doesn't feel like your report is going into the void.

"Mieliśmy wczoraj długie spotkanie a propos tego. Badamy ten problem już od kilku miesięcy. Myślimy, że mamy trochę dobrych rozwiązań. Nadal potrzebujemy graczy, którzy nam pomagają zgłaszając ludzi. Zajmujemy się manualnym i auto wykryciem, ale zgłoszenia graczy są natychmiastowym wskaźnikiem, który wskazuje nam właściwy kierunek. Dyskutowaliśmy również o potrzebie większego feedbacku dla osoby, która zgłasza, aby nie czuła, że report idzie w pustkę."

Tak więc wygląda na to, że Blizzard zaciera ręce i naprawdę chce się zabrać zarówno za opuszczających mecze, jak i specjalnie je przegrywajacych. Chyba każdy, kto rozgrywa mecze rankingowe, spotkał się z jednym albo drugim. Pozostaje nam czekać i patrzeć jak sprawy obrócą się przeciwko owym delikwentom. A wy? Jakie macie odczucia co do nadchodzących zmian? Dawajcie znać na naszej grupie!